Izobraževalni programi

Mladina in odrasli, ki se izobražujejo pri nas, pridobijo formalno izobrazbo na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, na področju izobraževanja odraslih pa se ukvarjamo tudi z neformalnimi oblikami izobraževanja.

Izvajamo naslednje izobraževalne programe in izobražujemo za poklice:

  • Srednje poklicno izobraževanje Trgovec za poklic Prodajalec
  • Srednje strokovno izobraževanje Ekonomski tehnik za poklic Ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (izobraževanje odraslih)
  • Poklicno tehniško izobraževanje Ekonomski tehnik za poklic Ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
  • Srednje strokovno izobraževanje Aranžerski tehnik za poklic Aranžerski tehnik/aranžerska tehnica
  • Srednje strokovno izobraževanje Predšolska vzgoja za poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok (izobraževanje odraslih)
  • Poklicni tečaj Ekonomski tehnik (izobraževanje odraslih)
  • Poklicni tečaj Predšolska vzgoja (izobraževanje odraslih)

 

Sestavine izobraževalnih programov so splošno izobraževalni, strokovno teoretični predmeti in praktično izobraževanje. V procesu izobraževanja skušamo povezovati teorijo s prakso.Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom oziroma poklicno maturo.

Teoretični del pouka se izvaja v šoli, praktični del pa pri uporabnikih – prodajalne, banke, druga podjetja…

(Skupno 893 obiskov, današnjih obiskov 1)