Šolska prehrana

Šolska prehrana v šolskem letu 2019/20

 

Novi ponudnik šolske malice je podjetje K-NORMA d,o,o.. Zaradi prenove šolskih prostorov za razdeljevanje malice, bo do jesenskih počitnic dijakom na voljo le hladna malica. Po 4. 11. 2019, ko se odpre šolski bistro, bo dijakom na voljo topla in hladna malica. 

V septembru in oktobru lahko dijaki malico prevzamejo med 9. in 11. uro.

 

1. Prijava na šolsko malico

V skladu z Zakonom o šolski prehrani se prijava na šolsko prehrano vloži na obrazcu Prijava dijaka na malicoPrijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto oziroma najkasneje zadnji dan pouka. Prijava se lahko odda tudi kadarkoli v šolskem letu. Upošteva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in podpisana s strani staršev.

Prijava se lahko med šolskim letom kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Postopek preklica je enak postopku prijave in ni mogoč za nazaj.

Prijava na malico se ureja pri vodji šolske prehrane: ge. Petri Agapito, pisarna 131 (tajništvo).

Po oddaji prijavnice za šolsko malice, je dijak AVTOMATSKO prijavljen na šolsko prehrano, vendar malice ne more prevzeti dokler nima naloženega pozitivnega dobroimetja na svojem računu.

Dijak, ki je prijavljen na šolsko malico, mora pri vodji šolske prehrane najprej prevzeti obesek namenjen evidentiranju šolske malice. Kavcija za obesek znaša 5€.

Ko dijak prejme obesek mora v Šolskem Bistroju naložiti dobroimetje za malico – z vplačilom gotovine ali z nakazilom na TRR račun ponudnika šolske prehrane (več v razdelku »9. PLAČILO MALICE«).

Dijak, ki ima naloženo dobroimetje in malice ne bo odjavil, bo prejemal malico do porabe sredstev. – Dijak, ki ima naloženo dobroimetje in malice ni izbral, bo prejel privzeto malico – meni brez svinjine. – Dijak, ki ima naloženo dobroimetje in je malico izbral, bo prejel željeno malico.

Dijak, ki bo vplačal dobroimetje na blagajni Šolski Bistro do 9.uri zjutraj (npr. v ponedeljek ob 8h), bo prejel dobroimetje na račun še isti dan (ponedeljek), prvo malico pa bo prejel z naslednjim delovnim dnem (v torek).

Dijak, ki bo vplačal dobroimetje na blagajni Šolski Bistro po 9.uri zjutraj (npr. v ponedeljek ob 10h), bo prejel dobroimetje na račun najkasneje naslednji delovni dan (torek), prvo malico pa bo prejel 1 dan kasneje (v sredo).

* Izjema je prvi teden septembra, ko bo dijak prejel malico z naslednjim delovnim dnem, neglede na uro vplačila dobroimetja.

 

2. Raznolikost malice

Prvih 14 dni bosta na voljo le dva menija; osnovni meni brez svinjine in vegetarijanski meni.

V obdobju med 16. 9. 2019 in 4. 11. 2019 bo vsak dan na voljo 7 različnih menijev malice.

HLADNI OBROK TOPLI OBROK
Osnovni *Osnovni
Vitalni *Vitalni
Vegi *Vegi
Sladki Fast
Solatni
Brez svinjine

*meni, bo na voljo od vključno 4.11.2019 dalje

Po odprtju Šolskega Bistroja (od vključno 4. 11. 2019 dalje), bo na voljo za izbiro 10 menijev malice dnevno.

 

3. Izbira menija malice

V šolskem letu 2019/2020 se za evidenco šolske prehrane uporablja e-Asistent

Izbira menija je mogoča vsak dan preko portala e-Asistent, vendar najkasneje do 7 delovnih dni vnaprej (sobote in nedelje niso štete). Če dijak menija ne izbere vnaprej, je avtomatsko prijavljen na meni brez svinjine ali na meni, katerega je nastavil kot prioritetni meni.

* Primer: dijak, ki izbira menije v sredo 9. 9. 2019, lahko izbira med meniji od vključno 19. 9. 2019 dalje.

Prioritetni meni predstavlja meni, ki ga bo dijak prejel v primeru, da malice ne izbere. 

Dijaku, ki se naroči na dietni meni, vendar dieta ni bila odobrena (ni prinesel zdravniškega potrdila), bo avtomatsko dodeljen meni brez svinjine.

 

4. Posebni tipi prehrane

Ponujamo možnost priprave individualne diete izključno za dijake z zdravniškim potrdilom, katerega je potrebno oddati pri vodji šolske prehrane ali v prodajalni Šolski Bistro.

 

5. Informacije o malici

V primeru ne prejema malice ali reklamacije malice, dijake naprošamo, da se obrnejo na osebo za razdeljevanje šolske malice v Šolskem Bistroju. 

* Opomba: Zaradi sveže priprave obrokov si pridružujemo pravico do spremembe jedilnika.

 

6. Cena malice

Polna cena malice znaša 2,42€ z vključenim DDV. Navedena cena velja za dijake, ki niso  prejemniki subvencije. V primeru subvencionirane malice se cena spremeni glede na višino subvencije.

Tabela 2 Višina zneska subvencije in cena malice:

Vrednost
subvencije
Plačilo
malice
Polna cena malice 0€ 2,42€
Polna subvencija 2,42€ 0€
70% subvencija 1,69€ 0,73€
40% subvencija 0,97€ 1,45€

7. Odjava malice

Odjava malice za določen dan/določeno obdobje je mogoča preko portala eAsistent in sicer najkasneje do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan

Stalna odjava oz. odjava do konca šolskega leta se ureja pri vodji šolske prehrane.

 

8. Plačilo malice

Malica se plačuje predplačniško na dva načina: 

 • z nakazilom na TRR podjetja s pripisom: 
  IBAN SI56 1010 0005 2058 925
  K-NORMA d. o. o.
  Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
  namen plačila: TS, ime in priimek dijaka, razred, ki ga dijak obiskuje
  pri referenci označite NRC

*primer namena plačila: TS, Janez Novak, 1.a

Vsa nakazila bodo vidna v modulu prehrana eAsistent najkasneje v TREH DELOVNIH DNEH od dneva plačila. V nasprotnem primeru se obrnite na info@solskibistro.si.

 • vplačilo dobroimetja v Šolskem Bistroju:
  s pologom denarja na blagajni Šolski Bistro med 7:00 — 9:55 in 10:25—11:00. Vplačilo dobroimetja med glavnim odmorom ni možno. Minimalno plačilo je 5€.

 

9. Dolžnosti plačnika

Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico na malico:

 •  dolžnost, da se v primeru odsotnosti dijaka pravočasno odjavi malica (več v razdelku: ODJAVA MALICE). V primeru nepravočasne odjave, se malica zaračuna kljub morebitni opravičeni odsotnosti. Plača se polna cena malice, ne glede na višino subvencije.
 • dolžnost, da v 30 dneh šoli sporoči vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici.

 

10. Neprevzeti obroki

Dijaki brez subvencije:
V kolikor obrok ni odjavljen do 9.00 ure za prvi in vsak naslednji dan, se obrok zaračuna v celoti kljub morebitni upravičeni odsotnosti.

Dijaki s subvencijo:
Skladno z Zakonom o šolski prehrani se v primeru upravičene odsotnosti, 1. dan odsotnosti subvencioniran del prizna, samoplačniški del pa je potrebno poravnati. Vsak naslednji (neodjavljen in neprevzet) obrok posameznik plača v celoti – ne glede na višino subvencije.

 

11. Dodatne informacije

Dijaki bodo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom lahko uporabljali aplikacijo e-Asistent brezplačno.  Uporabniško ime in geslo prejmejo pri razredniku. 

 

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE:
K-NORMA d.o.o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.solskibistro.si

 

 

Vračilo preplačila

V kolikor je bila dijaku naknadno priznana subvencionirana malica za nazaj, so dijak oziroma starši upravičeni do vračila plačila v celoti ali v ustreznem deležu. Starši pošljite na e-naslov info@solskibistro.si sporočilo in dopišite za katerega dijaka uveljavljate vračilo, vaše podatke in številko vašega TRR, da vam bo podjetje lahko nakazalo preplačilo.

 

Za dodatne informacije pišite na e-mail naslov: info@solskibistro.si, ali pokličite v tajništvo 01/3006-840 ali pišite na e-naslov: info@sts-ljubljana.si.

 

Posodobljeno: 1. 9. 2019                                                                Petra Agapito, organizatorka šolske prehrane

(Skupno 448 obiskov, današnjih obiskov 1)