Kakovost

Izjava o kakovosti
Na Srednji trgovski šoli Ljubljana posvečamo kakovosti izobraževanja vseskozi veliko pozornosti. Še bolj sistematično in poglobljeno pa si za nenehen razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2001, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Prav sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam je omogočilo, da kot vodilo svojega dela sprejemamo IZJAVO O KAKOVOSTI .
Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem, zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:
Z namenom, da sledimo izobraževalnim potrebam trgovske stroke, razvijamo različne oblike sodelovanja:

  • Enkrat letno obiščemo vsaj tri različna trgovska podjetja.
  • Da bi podjetjem v trgovski stroki zagotovili zadosti primernega osebja, mladim in odraslim pa dobro predstavili panogo ter izobraževalne možnosti, vsako leto skupaj s podjetji organiziramo predstavitve izobraževalnih programov, poklicev in možnosti zaposlitve.
  • Kakovost izobraževanja zagotavljamo tudi s sodelovanjem različnih strokovnjakov iz podjetij v učnem procesu.
  • Udeležencem izobraževanja nudimo pomoč pri učenju in individualno obravnavo.
  • Udeležencem izobraževanja odraslih svetujemo in pomagamo pri izdelavi njihovih osebnih izobraževalnih načrtov.
  • Vsakemu zaposlenemu nudimo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja znanja vsaj v obsegu 16 ur letno.

Izjavo o kakovosti je sprejel svet Srednje trgovske šole Ljubljana 23. 11. 2006

Ravnatelj: Marjan Jerič
Predsednica sveta: Silva Penko
Skupina za kakovost: ravnatelj Marjan Jerič, svetovalka za kakovost Nada Klučar,
člani: Mojca Velkovrh, Silva Pralica, Zlatka Kump

 

 

Poročila Komisije za kakovost po šolskih letih:

 

Šolsko leto 2016/17

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2016/17

 

 

Šolsko leto 2015/16

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2015/16

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/16

 

Šolsko leto 2014/15

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2014/15

Poročilo o oceni gradiv

 

Šolsko leto 2013/14

Porocilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2013/14

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14

 

Šolsko leto 2012/13

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2012/13

 

Šolsko leto 2011/12

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2011/12

 

Šolsko leto 2010/11

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2010/11

 

Šolsko leto 2009/10

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2009/10

 

Šolsko leto 2008/09

Poročilo Komisije za kakovost za šolsko leto 2008/09