V tednu od 18. 5. do 22. 5. 2020 bomo v šolskih prostorih izvajali priprave na poklicno maturo / zaključni izpit po spodnjem razporedu in individualne konzultacije za prijavljene dijake.

Vsi ostali dijaki se bodo do konca pouka tega šolskega leta še naprej izobraževali na daljavo v skladu z navodili in sklepom ministrice.

ponedeljek, 18. 5. 2020

torek, 19. 5. 2020 sreda, 20. 5. 2020 četrtek, 21. 5. 2020 petek, 22. 5. 2020
razred učilnica razred učilnica razred učilnica razred učilnica razred učilnica
POM / ZI 4. Cb 001 2. Da 05 4. Ca/1sk 16 2. Da 05 3. Aa 27
4. Ca/1sk 16 4. Ca/2sk 18 4. Cb 001 3. Ab 25
4. Ca/2sk 18
individualne konzultacije 1. Aa 133 2. Ac 28 2. Ab 133 1. Ac 28
2. Ca 28
4. Cb 125

 

Vstopanje v šolski objekt in v razred

Dijaki in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, si razkužijo roke in nadenejo masko, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Po  hodnikih, v sanitarnih prostorih in drugih prostorih šole, hodimo z masko. V učilnicah nošenje mask ni obvezno. Maske in razkužila bodo na voljo v šoli.

Ob vstopu v šolo  dijaki in zaposleni oddajo izjavo varnostniku. Brez izpolnjene izjave vstop v šolo ne bo možen.

 

Urnik zvonjenja tednu od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

Šolski zvonec bo izključen. Ure bodo potekale po naslednjem razporedu:

Prihod dijakov in učiteljev izpred šole v učilnice. 9.00 – 9.15
3. šolska ura 9.15 – 10.00
4. šolska ura 10.05 – 10.50
5. šolska ura 10.55 – 11.40
Po treh šolskih urah se učitelji v oddelkih  zamenjajo.
6. šolska ura 11.50 – 12.35
7. šolska ura 12.40 – 13.25
8. šolska ura 13.30 – 14.50

 

Splošni higienski ukrepi

Za zaščito dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih in vseh zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV- 2 je treba slediti splošnim higienskim navodilom:

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
 • Zbiranje v skupinah na celotnem območju šole in pred njo je prepovedano.
 • Potrebno je upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna).
 • Razen dijakov in strokovnih delavcev ter osebja šole v objekt šole vstopajo le najavljene osebe obvezno v spremstvu varnostnika in z obrazno masko.
 • Med šolskimi odmori dijaki ne zapuščajo učilnic. Organizirane malice za dijake ne bo. Malico naj dijaki prinesejo s seboj.
 • Dijaki prinesejo vse potrebne šolske pripomočke in potrebščine (pisalo, kalkulator, zvezke, …) s seboj, njihova medsebojna izposoja in izmenjava ni dovoljena.

 

Higienska priporočila za srednje šole in dijaške domove za čas Covid 19 s prilogami 7. 5. 2020

 

 

 

(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1)