Delovna praksa

Praktični pouk je sestavni del celotnega izobraževanja. Pri praktičnem pouku oziroma usposabljanju dijaki pridobivajo praktična znanja, veščine in navade, ki so potrebne pri izvajanju del in nalog. Namen praktičnega usposabljanja je povezovanje teorije s prakso. Izvaja se v trgovskih in drugih podjetjih, s katerimi šola vsako leto sklene pogodbo.

Dijaki opravljajo delovno prakso v času, ki jo določi organizator delovne prakse. Izjemoma si delovno prakso uredi dijak sam, vendar pa mora izvajanje ustrezati programu in drugim pogojem, ki so potrebni za uspešno izvajanje praktičnega usposabljanja.

Dijaki med delovno prakso vodijo dnevnik, ki je podoba delovne prakse, vanj vpisujejo svoje delo in rešujejo naloge, ki jim jih da mentor ali učitelj. Po končanem praktičnem usposabljanju morajo dijaki prinesti dnevnike organizatorju delovne prakse, da le-ta vpiše oceno v redovalnico.

Za organizacijo in potek delovne prakse skrbi šola ob povezovanju z mentorji in inštruktorji v trgovinah in drugih podjetjih.

 

Organizator delovne prakse

Jasna ČOT

1. nadstropje desno, pisarna 113

tel.: 01/3006-850

e-mail: jasna.cot@sts-ljubljana.si

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE NA DELOVNEM MESTU

Razred Termin opravljanja delovne prakse
2Aa  od ponedeljka, 15. 1. 2018, do vključno petka, 9. 2. 2018
2Ab  od ponedeljka, 26. 2. 2018, do vključno petka, 23. 3. 2018
2Ac  od četrtka, 29. 3. 2018, do vključno četrtka, 26. 4. 2018
3Aa  od srede, 3. 1. 2018, do vključno četrtka, 17. 5. 2018
3Ab  od ponedeljka, 4.9.2017, do vključno petka, 19. 1 2018
3Ca  od ponedeljka, 27. 11. 2017, do vključno petka, 22. 12. 2017
3Cb  od ponedeljka, 22. 1. 2018, do vključno petka, 16. 2. 2018
 2Da  od ponedeljka, 6. 11. 2017, do vključno petka, 17. 11. 2017