Ekonomski tehnik SSI

 

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

 

Predmetnik

Predmet/modul Prvi letnik Drugi letnik Tretji letnik Četrti letnik
Splošno izobraževalni programi        
Slovenščina x x x x
Matematika x x x x
Tuji jezik I – angleščina x x x x
Tuji jezik II – nemščina x x x x
Umetnost x      
Zgodovina x x    
Geografija x x    
Sociologija   x    
Psihologija       x
Kemija x      
Biologija x      
Športna vzgoja x x x x
Strokovni moduli        
Poslovni projekti x x    
Poslovanje podjetij x x x  
Ekonomika poslovanja x x    
Sodobno gospodarstvo x x x x
Finančno poslovanje*   x    
Komercialno poslovanje*   x    
·         Komercialno poslovanje   x    
·         Razvrščanje blaga   x    
Zavarovalne storitve*   x    
Bančno poslovanje*   x    
Odprti kurikulum
Materialno knjigovodstvo     x x
Poslovni praktikum       x
·         Poslovno komuniciranje       x
·         Strokovna angleščina       x
·         Strokovna nemščina       x
·         Informacijsko komunikacijska tehnologija       x
Interesne dejavnosti x x x x
Praktično usposabljanje z delom     x  

*izbirni predmet

 

V program se lahko vpišejo kandidati, ki so končali osnovno šolo, imajo nedokončano srednjo šolo ali zaključeno poklicno šolo.

 

Zaključek šolanja – poklicna matura

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni državni izpit. To pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Državni izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za opravljanje izpitov določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s posebnim koledarjem (spomladanski rok, jesenski rok in zimski rok).

 

Poklicna matura se opravlja iz 4 enot:

  1. slovenščina (pisno in ustno),
  2. gospodarstvo (pisno in ustno),
  3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno) in
  4. izdelek oz. storitev in zagovor.
(Skupno 2.465 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost