Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje pri delodajalcu  je sestavni del celotnega izobraževanja. Pri praktičnem usposabljanju dijaki pridobivajo praktična znanja, veščine in navade, ki so potrebne pri izvajanju del in nalog. Namen praktičnega usposabljanja je povezovanje teorije s prakso. Izvaja se v trgovskih in drugih podjetjih, s katerimi šola vsako leto sklene pogodbo.

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje v času, ki ga določi organizator praktičnega usposabljanja. Izjemoma si praktično usposabljanje uredi dijak sam, vendar pa mora izvajanje ustrezati programu in drugim pogojem, ki so potrebni za uspešno izvajanje praktičnega usposabljanja.

Dijaki med praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu vodijo dnevnik, ki je podoba delovne prakse, vanj vpisujejo svoje delo in rešujejo naloge, ki jim jih da mentor ali učitelj. Po končanem praktičnem usposabljanju morajo dijaki prinesti dnevnike organizatorju delovne prakse, da le-ta vpiše oceno v redovalnico.

Za organizacijo in potek praktičnega usposabljanja skrbi šola ob povezovanju z mentorji in inštruktorji v trgovinah in drugih podjetjih.

 

Organizatorka praktičnega usposabljanja

Bojan Ravnikar

1. nadstropje desno, pisarna 103

01/3006-849

e-mail: bojan.ravnikar@sts-ljubljana.si

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU

Razred Termin opravljanja delovne prakse
2Aa  od ponedeljka, 15. 1. 2018, do vključno petka, 9. 2. 2018
2Ab  od ponedeljka, 26. 2. 2018, do vključno petka, 23. 3. 2018
2Ac  od četrtka, 29. 3. 2018, do vključno četrtka, 26. 4. 2018
3Aa  od srede, 3. 1. 2018, do vključno četrtka, 17. 5. 2018
3Ab  od ponedeljka, 4.9.2017, do vključno petka, 19. 1 2018
3Ca  od ponedeljka, 27. 11. 2017, do vključno petka, 22. 12. 2017
3Cb  od ponedeljka, 22. 1. 2018, do vključno petka, 16. 2. 2018
 2Da  od ponedeljka, 6. 11. 2017, do vključno petka, 17. 11. 2017

 

(Skupno 275 obiskov, današnjih obiskov 1)