Aranžerski tehnik SSI

Naziv strokovne izobrazbe: aranžerski tehnik / aranžerska tehnica

 

Predmetnik

Predmet/modul Prvi letnik Drugi letnik Tretji letnik Četrti letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina x x x x
Matematika x x x x
Tuji jezik I – angleščina x x x x
Tuji jezik II – nemščina x x x
Umetnost x
Zgodovina x x
Geografija x
Sociologija x
Psihologija x
Kemija x
Biologija x
Športna vzgoja x x x x
Strokovni moduli
Podjetje na trgu
·         Podjetniško razmišljanje v gospodarstvu x x    
·         Trženje x x    
Vizualne komunikacije
·         Likovna teorija in likovno oblikovanje x x x  
·         Stili in vsebine umetnin   x x  
Aranžerstvo
·         Aranžerstvo   x x x
·         Praktični pouk   x x x
Tržno komuniciranje* x x
Dekoraterstvo* x x
Pospeševanje prodaje** x
Multimedijsko oglaševanje** x
Odprti kurikulum
Informatika  x  x
Poslovno komuniciranje x
Osnovno nemško besedišče x
Ekonomika x
Izvajanje projektov x
Fotografija       x
Restavriranje       x
Interesne dejavnosti x x x x
Praktično usposabljanje z delom x

* in ** izbirni predmet

 

 

Zaključek šolanja – poklicna matura

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. To je delno eksterni državni izpit. To pomeni, da izpitne pole za pisni del izpita pri prvi in tretji enoti pripravi Državni izpitni center in jih pošlje na šolo. Ta izdela tudi merila za ocenjevanje. Roke za opravljanje izpitov določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s posebnim koledarjem (spomladanski rok, jesenski rok in zimski rok).

 

Poklicna matura se opravlja iz 4 enot:

  1. slovenščina (pisno in ustno),
  2. oblikovanje v aranžerstvu (pisno in ustno),
  3. tuji jezik ali matematika po izbiri (pisno in ustno) in
  4. izdelek oz. storitev in zagovor.

 

 

(Skupno 11.338 obiskov, današnjih obiskov 11)