Trgovec SPI

 

Naziv strokovne izobrazbe: prodajalec / prodajalka

 

Predmetnik

Predmet/modul Prvi letnik Drugi letnik Tretji letnik
Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina x x x
Matematika x x x
Tuji jezik – angleščina x x x
Umetnost x
Naravoslovje x x
Družboslovje x x
Športna vzgoja x x x
Strokovni moduli      
Temelji gospodarstva x x
Poslovanje trgovskega podjetja x x
Prodaja blaga x x
·         Poznavanje blaga x x  
·         Prodajni proces   x  
·         Psihologija prodaje   x  
Upravljanje z blagovno skupino živil ali tehnike ali tekstilij in drogerijskih izdelkov (izbirno) x
·         Poznavanje živil ali tehnike ali tekstilij in drogerijskih izdelkov     x
·         Prodaja živil ali tehnike ali tekstilij in drogerijskih izdelkov     x
Odprti kurikulum
Poslovno komuniciranje x x x
Prodaja v tujem jeziku x x
Sporočanje x
Trgovina kot gospodarska dejavnost x
Spremljanje poslovanja trgovskega podjetja x
Informatika x x
Interesne dejavnosti x x
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu x x

 

Zaključek šolanja – zaključni izpit

Program trgovec se zaključi z zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz dveh enot in sicer:

  1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
  2. izdelek oziroma storitev in zagovor

 

Več o zaključnem izpitu si lahko preberete TUKAJ.

(Skupno 7.929 obiskov, današnjih obiskov 12)